Doktor24 planerar att vaccinera 15 000 personer i veckan när klubblokalen Fållan i Stockholm görs om till en temporär vaccinationscentral. Doktor24 har valts som en av aktörerna i region stockholms strategi med att vaccinera sin befolkning. Fållan som normalt huserar 2450 besökare på helger och bjuder på konserter har i dessa tider anpassats och blir numera en vaccinationscentral. Christoffer Berg som är ansvarig för vaccinationsverksamheten på Doktor24 säger så här: Vaccinationerna räddar liv och inger hopp om en mer normal vardag och jag är glad att vi nu, tillsammans med Fållan, kan erbjuda en trygg och säker vaccination av många personer så fort vi får klartecken Läs mer om detta på Doktor24.se