Region Stockholm vill utöka kapaciteten att kunna testa sina invånare för Covid-19. Det gäller så kallad antikroppstester som visar om personen har haft Covid-19 infektionen. Idag kan alla stockholmare boka en sådan provtagning. Tanken med att teckna avtal med Doktor.se är som sagt att utöka denna kapaciteten.

Doktor.se är en vårdgivare online. Doktor.se har både nätdoktor och nätpsykolog.